Simen Oftedahl

Jeg ønsker å stille til gjenvalg som medlem av kontrollkomiteen da jeg fortsatt vil bidra til at Studentdemokratiet driftes i tråd med styringsdokumentene og gjeldende vedtak.
 
Med ikrafttredelse av ny struktur og organisering kan det bli et krevende år for organisasjonen, og jeg vil bidra med å gjøre mitt for at Studentdemokratiets rammer blir ivaretatt i den kommende perioden.
 
Videre ønsker jeg å bruke kompetansen jeg har opparbeidet meg i dette året og gjennom andre verv tidligere på en måte som kommer de tillitsvalgte i Studentdemokratiet og studentene ved Universitet til gode .
Jeg har nå snart sittet et år i kontrollkomiteen og innehatt flere andre verv i organisasjonen som campusleder og organisatorisk nestleder tidligere. Jeg kjenner godt til Studentdemokratiet og Universitet i Sørøst-Norge etter å ha vært en engasjert student siden høsten 2014.
 
I tillegg til å ha innehatt verv i Studentdemokratiet tidligere har jeg i tillegg hatt ulike verv lokalt ved campus Drammen, Universitet, Norsk studentorganisasjon og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Erfaringene er mange, og gjennom disse erfaringen har jeg opparbeidet meg en kompetanse som kan være nødvendig i kontrollkomiteen.