Silje Mari Westerås

Silje Mari Westerås
Silje Mari Westerås

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg til vervet som studentrådsleder siden jeg ønsker å engasjere meg i studentenes hverdag her på campus. Jeg ønsker å fremme studentenes ønsker ovenfor Studentdemokratiet og ledelsen ved USN. At alle har en mulighet til å bli hørt er viktig for alles trivsel, både for studenter og de ansatte.

Hvorfor egner du deg til dette vervet?
Jeg er en løsningsorientert og engasjert person. Jeg er ikke redd for å si min mening, men er også rettferdig og villig til å samarbeide med andre. Jeg tør å ta ansvar og er ikke redd for utfordringer. Å levere kvalitetsarbeid er svært viktig for meg, og jeg ønsker aldri å gjøre noe halvveis.

Campus og fakultet: Ringerike/HH

Studie: Markedsføringsledelse 1 år, Campus Ringerike

E-post: siljemarw@gmail.com