Shakil Sheikh

Shakil Sheikh
Shakil Sheikh

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg har hatt erfaring i campus styret og ønsker nye utfordringer. Det virker veldig interessant og jobbe med tilsetting på USN. Det å arbeide aktivt med kvalitets systemene ved USN og få en unik innsikt i tilsettings-metoder er noe jeg finner veldig interessant. i campus styret har jeg opparbeidet meg en interesse for studentenes rettigheter og ivaretagelse. jeg har også opplevd mangler ved kvaliteten på ansattes pedagogiske kompetanse som igjen har økt min "lyst" på denne type arbeidsoppgaver. Jeg ønsker å sitere min favorittperson Ghandi: “Be the change that you wish to see in the world.”. Jeg lever etter dette ordtaket og føler jeg har mye å bidra med til Universitetet og institusjonen

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har hatt erfaring i campus styret og ønsker nye utfordringer.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: shakilno3@gmail.com