Semestermøtet

Semestermøtet samler alle campusstyrene en gang i semesteret.
Semestermøtet samler alle campusstyrene en gang i semesteret.

Hvor de største beslutningene tas.


Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hvert campus, som definert i vedtektene, og avholdes minimum en gang i semesteret. Semestermøtet er Studentdemokratiets øverste besluttningsorgan.

Semestermøte vedtar Studendemokratiets styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre.