Semestermøtet vår 2020

Utsatt inntil videre


21 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. mars 2020 - 22. mars 2020
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Campus Ringerike, Klækken hotell, Ringerike

 • Påmeldingsfrist: 24. februar 2020

 • 24.2 Frist for innsending av resolusjoner som behandles av LG

  26.2 LG behandler endringsforslagene og skriver et endelig forslag som skal behandles på SM 2. Dette sendes ut i sakspapirene og delegatene kan sende inn endringsforslag frem til strek settes i saken

  1.3 Frist for innsending av endringsforslag (Vedtektene §8-1 pkt. 5)


  2.3 LG-møte med behandling av styringsdok. med endringsforslag og innstilling

  6.3 Endelig utkast sendes ut. Delegatene sender endringsforslag på nytt dersom deres ønsker ikke ble endret av LG. Disse forslagene blir innstilt av en redaksjonskomité

  20.3 LG innstiller på en redaksjonskomité

   

Semestermøtet utsatt på ubestemt tid
 

Grunnet den pågående situasjonen rundt koronaviruset har det blitt besluttet at semestermøtet blir utsatt på ubestemt tid. Dette i henhold til retningslinjene til FHI og USN.

Det jobbes med å finne løsninger for gjennomføring av valg og vedtak og dette arbeide vil fortsette utover uka.

Mer informasjon vil komme på disse sidene.

Mer om USN sine tiltak rundt koronaviruset finnes her.

 

 

 


Ledergruppa har glede av å innkalle til «vårens vakreste eventyr» i Studentdemokratiet: semestermøte 2 lørdag 21. mars til søndag 22. mars på Klækken hotell, Hønefoss.

På dette møtet skal det blant annet behandles velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform, samt valg av nytt arbeidsvalg, kontrollkomité, valgkomité og studentrepresentanter til styret i Studentsamskipnaden.

Studentdemokratiet dekker opphold, mat og reise etter rimeligste reisemåte til alle delegater og innkalte. Vi oppfordrer til samkjøring.
 

Koronaviruset

Semestermøtet kan pr 10.03.20 ikke gjennomføres grunnet den pågående situasjonen med koronaviruset.
 

Per i dag gjennomføres fortsatt semestermøtet etter planen, og hotellet har gjort anbefalte hygienetiltak fra myndighetene. SDSN vil også gjøre tiltak under arrangementet for å forebygge smittefaren.

Er det spørsmål knyttet til dette kan man kontakte organisasjonskonsulentene i SDSN.

USN anbefaler alle å ha gått gjennom den forebyggende fanen for smittevern på Sikre Siden før de avreise til semestermøtet.

Videre ber vi deltakere om å holde seg løpende oppdatert på USN sine sider og denne siden for oppdateringer.Dersom man ikke er invitert eller har møterett på semestermøtet må reise og opphold dekkes av egen lomme. Inviterte gjester og kandidater vil få dekket oppholdet.

Rektor Petter Aasen besøker semestermøtet i 2019

 

Saker

Her finner du alle saksdokumentene.

Organisatoriske saker
Sak Saksnummer Sakstype Behandles

Votering

Innkalling        
Konstituering V01/2020 Vedtak Lørdag Lørdag

Valgreglement

- Endringsforslag

- Voteringsorden

V04/2020 Vedtak Lørdag Lørdag

Stillingsbeskrivelser

- Endringsforslag

- Voteringsorden

V05/2020 Vedtak Lørdag Søndag
Orienteringer  O1/2020 Orienteringssak Søndag Søndag

Send inn endringsforslag
Politiske saker

Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform

V02/2020 Vedtak Lørdag Søndag

Resolusjoner

Resolusjon om bærekraft

Resolusjon om eksamensform og begrunnelse

Resolusjon om kvalitetssikring av praksis

V03/2020 Vedtak Lørdag Søndag
Studentposer V06/2020 Vedtak Søndag Søndag

Send inn endringsforslag Valg
Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering
Valg av arbeidutvalg (SDSN)

VA1/2020

Valg Søndag Søndag

Valg av Kontrollkomite

Kandidat

VA2/2020 Valg Søndag Søndag

Valg av Valgkomite

Kandidat

VA3/2020 Valg Søndag Søndag

Valg av styremedlemmer SSN

Kandidat

VA4/2020 Valg Søndag Søndag


Tidligere vedtatt politikk og styringsdokumenter finnes her.

Oversikt over forkortelser og ordforklaringer her.

Det tas forbehold om endringer i saksoppsettet.
 

 

Tidsplan
 

Fredagen på semestermøtet er satt av til ledergruppas forberedelser.

Saksbehandlingen begynner lørdag 11:00.


Spesifisert tidsplan:

 

Praktisk om møte
 

Om Klækken Hotel

Økonomireglement for SDSN
 

Tillitspersoner
 

På møtet vil det oppnevnt tillitspersoner som kan kontaktes dersom deltakere har negative opplevelser under arrangementet. 

Kontaktinfo til tillitspersonene blir tilgjengelig når semestermøtet åpner.
 

Kontakt
 

Kontakt arbeidsutvalget om sakene på semestermøtet.

Kontakt om transport, hotel, mat og overnatting.

Kontakt ledergruppa.

Kontakt valgkomiteen