Semestermøtet vår 2020

21 Mar

Praktisk informasjon

 • Dato: 21. mars 2020 - 22. mars 2020
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Campus Ringerike, Klækken hotell, Ringerike

 • Påmeldingsfrist: 24. februar 2020

 • 24.2 Frist for innsending av resolusjoner som behandles av LG

  26.2 LG behandler endringsforslagene og skriver et endelig forslag som skal behandles på SM 2. Dette sendes ut i sakspapirene og delegatene kan sende inn endringsforslag frem til strek settes i saken

  1.3 Frist for innsending av endringsforslag (Vedtektene §8-1 pkt. 5)


  2.3 LG-møte med behandling av styringsdok. med endringsforslag og innstilling

  6.3 Endelig utkast sendes ut. Delegatene sender endringsforslag på nytt dersom deres ønsker ikke ble endret av LG. Disse forslagene blir innstilt av en redaksjonskomité

  20.3 LG innstiller på en redaksjonskomité

   


Ledergruppa har glede av å innkalle til «vårens vakreste eventyr» i Studentdemokratiet: semestermøte 2 lørdag 21. mars til søndag 22. mars på Klækken hotell, Hønefoss.

På dette møtet skal det blant annet behandles velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform, samt valg av nytt arbeidsvalg, kontrollkomité, valgkomité og studentrepresentanter til styret i Studentsamskipnaden.

Saksdokumenter kommer når disse er klare.

Studentdemokratiet dekker opphold, mat og reise etter rimeligste reisemåte til alle delegater og innkalte. Vi oppfordrer til samkjøring.

Vedlagt ligger påmeldingslenke til semestermøte. Medlemmer av campusstyrene, ledergruppa og komiteene må inn i skjema for å bekrefte om man kommer eller ei.
Inviterte deltakere bes også om å melde seg på via linken.

Dersom man ikke er invitert eller har møterett på semestermøtet må reise og opphold dekkes av egen lomme. Inviterte gjester og kandidater vil få dekket oppholdet.

Påmeldingslink
 

 

Saker (kommer)

Organisatoriske saker
Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering
Innkalling (Konstituering) V1/2020 Vedtak    
Protokoll        
         
         
         
         
         
         
Orienteringer   Orienteringssak Søndag  

 

Politiske saker

Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering
         
         
Plattform        
         
Resolusjoner        

 

 

Valg
Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering
  Valg av arbeidutvalg (SDSN)
 • Valg av studentleder
 • Valg av nestleder
Valg Søndag Søndag
  Valg av Kontrollkomite Valg Søndag Søndag
  Valg av Valgkomite     Søndag
  Valg av styremedlemmer SSN     Søndag


Sakspresentasjon står i innkallingen. Vedlegg finnes over. (Kommer)

Tidligere vedtatt politikk og styringsdokumenter finnes her.

Oversikt over forkortelser og ordforklaringer her.

Det tas forbehold om endringer i saksoppsetet.

Endringsforslag og voteringsorden (kommer)

Se endringsforslag (kommer)

Se voteringsorden (kommer)

Valg på semestermøtet (kommer)

Valg av Arbeidsutvalg (AU)
 

Valg av styremedlemmer - SSN

Valg av Valgkomite

Valg av Kontrollkomite

Tidsplan (kommer)

Fredagen på semestermøtet er satt av til ledergruppas forberedelser.

Saksbehandlingen begynner lørdag 11:00.

Spesifisert tidsplan:

 

Praktisk om møte

Om Klækken Hotel

Økonomireglement for SDSN

Tillitspersoner

På møtet vil det oppnevnt tillitspersoner som kan kontaktes dersom deltakere har negative opplevelser under arrangementet. 

Kontaktinfo til tillitspersonene blir tilgjengelig når semestermøtet åpner.

Kontakt

Kontakt arbeidsutvalget om sakene på semestermøtet.

Kontakt om gjennomføringen av semestermøte.

Kontakt om transport, hotel, mat og overnatting.

Kontakt ledergruppa.

Kontakt valgkomiteen