Semestermøtet høst 2020

Semestermøtet 2020
Semestermøtet 2020

Her finner du saker og informasjon om semestermøtet 2020.


 

Semestermøte høsten 2020 finner sted fra 17. oktober til 18. oktober Klækken hotel utenfor Hønefoss.

Møtet er åpent for alle, men kun inviterte deltakere og gjester får dekket opphold.

Semestermøtet kan ved votering fravike saksliste og tidsplanen som er satt opp på forhånd og det tas derfor forbehold.


Viktige tidspunkt

Opmøte for deltakere på semestermøtet er lørdag 18. oktober kl. 09:30

Semestermøtet begynner 10:00 og da må alle være på plass i salen.

Saksbehandlingen begynner lørdag 09:00.

Semestermøtemiddagen finner sted lørdag 20:00 (Kun for deltakere og inviterte gjester, antrekk: pent)

Semestermøtet er planlagt ferdig søndag 18. oktober 15:00


Valg på semestermøtet
Still som USN sin delegat til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte.

Dette er kandidatene til SSN vara. Man kan ikke stille som SSN vara på møtet. 

Om Semestermøtet
Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hvert campus, som definert i vedtektene, og avholdes minimum en gang i semesteret. Semestermøtet er Studentdemokratiets øverste besluttningsorgan.

Semestermøte vedtar Studendemokratiets styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og studentrepresentanter til studentsamskipnaden.