Semestermøte våren 2023

Semestermøtet høsten 2022 Semestermøtet høsten 2022

Her finner du alle saksdokumenter og informasjon om vårens semestermøte.


18 Mar

Praktisk informasjon

Saksdokumenter

Sak Saksnummer Sakstype Behandles Votering

Konstituering

 

V-1/23 Vedtak Lørdag Lørdag

Bærekraftspolitisk plattform

Innstilling bærekraftspolitisk plattform

Her kan du sende inn endringsforslag

Endringsforslag

V-2/2023 Vedtak Lørdag Søndag

Fag-, forskning- og utdanningspolitisk plattform

Innstilling FFUP

Her kan du sende inn endringsforslag

Endringsforslag

V-3/23 Vedtak Lørdag Søndag

Resolusjoner

Innstilt resolusjon: Bevar akademisk skrivesenter som et fast tilbud

Her kan du sende inn endringsforslag til innstilt resolusjon 

Endringsforslag

Her kan du sende inn resolusjoner *

V-4/23 Vedtak Lørdag Søndag

Revidering av resolusjoner

V-5/23 Vedtak Lørdag  Søndag

SSN-styret

Valgkomiteens innstilling

VA-1/23 Vedtak Lørdag Lørdag

Arbeidsutvalg

Valgkomiteens innstilling

VA-2/23 Vedtak Søndag Søndag

SSN-styreleder

Valgkomiteens innstilling

VA-3/23 Vedtak Søndag Søndag

Kontrollkomite

Valgkomiteens innstilling

VA-4/23 Vedtak Søndag Søndag

Valgkomite

VA-5/23 Vedtak Søndag Søndag

Orientering fra styreleder i SSN

O-1/23 Orientering Lørdag  

Orientering fra arbeidsutvalget

O-2/23 Orientering Søndag  
Orientering fra ledergruppa O-3/23 Orientering Søndag  
Orientering fra campusstyrene O-4/23 Orientering Søndag  
Årsregnskap 2022 O-5/23 Orientering Søndag  

 

Her er lenka til redaksjonskomiteens innstilling

*Resolusjoner kan sendes inn til strek settes i debatten lørdag. Dersom du ønsker at resolusjonen skal behandles og innstilles på må den sendes innen 17. mars kl. 17.

 

Tidligere vedtatt politikk og styringsdokumenter finnes her.

Oversikt over forkortelser og ordforklaringer her.

 

Dagsorden: 

Lørdag

Tid

Hva

11:00

V-1/23 Konstituering

11:20

O-1/23 Orientering fra styreleder i SSN

11:45

Lunsj

12:45

V-2/23 Bærekraftspolitisk plattform

14:15

Pause

14:30

V-3/23 Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform

15:45

Pause med noe å bite i

16:00

V-4/23 Resolusjoner

16:30

V-5/23 Revidering av resolusjoner

16:45

VA-1/23 Valg av styrerepresentanter til SSN-styret

17:00

Egentid og innsjekk 

17:30

Debatt

18:30 Egentid 
19:30 Middag og sosialt etterpå


Søndag

Tid

Hva

10:00

O-5/23 Årsregnskap 

10:15

VA-2/23 Valg av arbeidsutvalg 

10:50 VA-3/23 Valg av styreleder i SSN

11:00

Pause

11:15

O-3/23 Orientering fra ledergruppa

11:25

O-4/23 Orientering fra campusstyrene

12:00

Pause 

12:15

VA-4/23 Valg av kontrollkomite

VA-5/23 Valg av valgkomite

12:45

 

 

 

 

 

13:30

Saksvotering

V-2/23 Bærekraftspolitisk plattform

V-3/23 Fag-, forskning- og utdanningspolitisk plattform

V-4/23 Resolusjoner

V-5/23 Revidering av resolusjoner

Generaldebatt

Lunsj og vel hjem!

 

 

Tillitspersoner

På møtet vil det oppnevnt tillitspersoner som kan kontaktes dersom deltakere har negative opplevelser under arrangementet. 

Kontaktinfo til tillitspersoner:

Mia Elise Raaen - mobil: 417 37 903
Embla Olsen - mobil: 417 61 923
Håvard Moa - mobil: 406 10 950