Sara Nøkling

Sara Nøkling
Sara Nøkling

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Ønsker å stille til valg fordi jeg er motivert og fordi jeg har evnen til å sette meg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg i dette vervet fordi jeg er en engasjert student som også har erfaring fra tidligere verv. Jeg klarer å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser

Engelsk tekst:

My name is Sara and i study Business Law on Campus Ringerike. I want to be elected because i want to make a change for the good and because i am a motivated student.

Campus og fakultet: Ringerike

Studie: Forretningsjus og økonomi

E-post: saranokla@hotmail.com