Sara Malene Øren Grimstad

Sara Malene Øren Grimstad
Sara Malene Øren Grimstad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å være en objektiv stemme for studentene. Jeg ønsker at studentene skal bli hørt og føler jeg kan bidra her. I tillegg har jeg juridisk kompetanse, noe som kan være relevant her. Samt at jeg som student selv har god innsikt i brukernes situasjon. Jeg er av den oppfatning at jeg innehar rimelig bra skjønn og god sunn fornuft. Som studentrepresentant ved klagenemda ønsker jeg å fatte rettferdige avgjørelser og bidra til gode løsninger.

 Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er en 21 år gammel kvinne som studerer andre året på bachelor i jus ved USN. Jeg har meget stor interesse og et sterkt ønske om å være en del av dette teamet. Jeg har erfaring fra servicebransjen og vet hvordan jeg skal imøtekomme ulike mennesker etter deres behov. I tillegg er jeg pliktoppfyllende og vandt med å ta ansvar. Jeg har evne til å se ting fra ulike perspektiver, og veie forskjellige argument opp mot hverandre. En av mine egenskaper er at jeg ikke er redd for å tale mindretallets syn, til tross for at det kan gjøre meg upopulær. Jeg er opptatt av at alle sidene av en sak skal bli belyst og drøftet slik at avgjørelser blir tatt rettferdig. Som studentrepresentant ved klagenemda vil jeg ta mine oppgaver alvorlig og behandle dem med stor forsiktighet og grundighet. Jeg har en stå-på vilje og ønsker å være fleksibel med min tid. I mitt arbeid er jeg opptatt av å være effektiv, men likevel grundig.

 Engelsk tekst:

I am a 21 year old woman and am currently taking a bachelors degree in law at USN. I am on my second year at Campus Ringerike. I have a great sense of justice and are not afraid to share my opinions, even if that makes me unpopular. I believe that every person have the right to be heard and acknowledged. Every aspect of the case needs to be enlightened in order to make righteous decisions. As a student representative I will take my duties seriously in order to achieve good solutions. Since I am a student myself, I am able to relate to the students situations.

Campus og fakultet: Campus Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: Bachelor Jus

E-post: saragrimstad@mail.com