Sander Eineteig Gustavsen

Sander Eineteig Gustavsen
Sander Eineteig Gustavsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Stiller til Klagenemnda, fordi alle har rett og krav på etisk og juridisk forsvarlig behandling. Stiller til valg for å være med å sikre dette.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Har en sterk sans for rettferdighet. Videre er jeg kritisk uten hensyn til noe eller noen. Jeg vil forsikre meg om at hele bildet blir tatt i betraktning, slik at ingen opplever urett som student.

Engelsk tekst:

I am a firm believer in justice. I will not let injustice have it's way with anyone. Securing your rights as a student is a given moral obligation.

 

 

Campus og fakultet: Ringerike, institutt for økonomi, markedsføring og jus.

Studie: Bachelor i jus

E-post: sandereineteiggustavsen@gmail.com