Roy Bergene

Det som motiverer meg til å stille til valg er fordi jeg, og andre, mener at mine personlige egenskaper og kompetanse er viktige for å lykkes i vervet som studentleder. Studenter trenger en klar og tydelig stemme som er villig til å kjempe for sakene deres på det nivået som er mest hensiktsmessig. Jeg vil jobbe hardt for å gjøre en positiv forskjell for studentene, og alle de menneskene som tar på seg verv i studentdemokratiet. Samtidig vil jeg arbeide for at Studentdemokratiet som den viktige organisasjonen den er, skal fungere optimalt. Jeg vil fremme alle aktuelle saker på en korrekt og profesjonell måte slik at vi blir en slagkraftig organisasjon med en reel påvirkningskraft. Et godt samarbeid er og blir essensielt for å komme frem til gode løsninger; løsninger og argumenter jeg vil bruke for alt det er verdt i «kampen mot pampen». For det er når vi står samlet at vi er sterkest og blir hørt! Jeg vil nevne noen saker det blir viktig å fokusere på fremover: - Arbeide for at overgangen til ny organisasjonsstruktur blir smidig og konstruktiv uten å miste den store mengden av kompetanse og erfaringer som fort kan forsvinne i en overgang i en slik type organisasjon. - Likhet i form av kvalitet i de samme utdanningene ved de forskjellige campus. - Synliggjøring av Studentdemokratiet som organisasjon, slik at flere studenter blir engasjerte. - Jobbe for at studentenes studiehverdag blir best mulig, ved å samarbeide med alle aktuelle parter. Det er viktig å ha utdanninger med den kvaliteten som forventes i arbeidslivet nå og i fremtiden, men det vel så viktig at studentene også har det bra mens man studerer.

Jeg egner meg fordi jeg genuint bryr meg om mennesker. Jeg er ærlig, direkte og kritisk, samtidig er jeg ingen ekspert, noe jeg er rask til å innrømme. Med dette som utgangspunkt mener jeg rollen som studentleder passer mine personlige egenskaper godt, og at studentdemokratiet vil dra nytte av å velge meg som leder. Som nevnt tidligere er samarbeid essensielt, og for meg er det viktig at man arbeider mot å finne løsninger som alle parter er fornøyde med. Tidligere har jeg erfaring fra å ha vært tillitsvalgt, Studentrådsleder og sitter nå som Campusleder. I tillegg har jeg erfaring fra å ha vært styre og varamedlem samt sittet i valgkomiteen i borettslaget jeg tidligere bodde. Jeg studerer økonomi og ledelse på tredje året Med utgangspunkt i mitt nåværende verv, utdannelse samt tidligere erfaringer, har jeg opparbeidet meg en verdifull kombinasjon av teori og praksis. Andre ser på meg som rettferdig, engasjert, kreativ og. Samt at med en alder på 32 år har jeg en del livserfaring, så jeg ser viktigheten og ansvaret et slikt verv medfører Skulle jeg bli valgt vil jeg representere studentene på en profesjonell måte, jeg vil arbeide knallhardt for å bli hørt slik at vi blir en studentorganisasjon som skal være med på å forme studiehverdagen i en positiv retning samt ivareta og forhåpentligvis forbedre studentenes rettigheter. Takk for meg.

 

roybergene@gmail.com

Vestfold - Handelshøyskolen


Økonomi og ledelse