Resolusjon: Internasjonal satsing

SDSN har flere ganger besøkt sine samarbeidsuniversiteter i Mostar

I disse dager lanserer USN en ny internasjonal plattform som skal brukes internt i USN. Arbeidsutvalget ønsker at SDSN skal være med på og en del av den internasjonale satsningen til USN. Slik at vi kan bidra der det faller naturlig. Derfor fremmes denne saken til Parlamentet.


Dette vil være et løft for vår internasjonale studentpolitikk. I vår egen internasjonale plattform står det: “En reell internasjonalisering må bygge på utveksling av mennesker og idéer. Mobilitet utvikler internasjonalisering av høyere utdanning gjennom å legge til rette for interaksjon mellom studenter, forskere og fagmiljøer”.

I USNs strategi for internasjonalisering står det: “Faglig sterke, internasjonale nettverk er en forutsetning for å kunne søke prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt”. Dette tydeliggjør viktigheten av å beholde, og utvikle, det nettverket USNs har bygget med universitetene i Mostar.

Arbeidsutvalget ser det som tidsriktig og effektiv bruk at tid og ressurser å delta inn i dette arbeidet.   
 

Kort oppsummert betyr dette at SDSN skal samarbeide med internasjonalt kontor programmene i sommerskolen og PKO for å sikre at studentenes interesser blir best mulig ivaretatt og emnene blir integrert på en konstruktiv og produktiv måte. At vi skal arbeide for å knytte bånd til universitetene i Mostar for erfaringsutveksling og andre aktiviteter som faller naturlig mellom studentdemokratiene på de tre universitetene.

Videre at man skal samarbeide med University of Mostar og Džemal Bijedić University med å bringe student presidentene til Norge på en erfaringsutveksling tur. Internasjonalt kontor vil kunne bevilge midler og er positive til etableringen av et samarbeid.. Samt at SDSN skal arbeide med å legge til rette for at studenter som tar PKO-emnet kan dra på studietur til Mostar.

 

 

Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig at SDSN mot et samarbeid mellom PKO og sommerskolen i Bosnia, sammen med internasjonalt kontor. Sommerskolen i Bosnia er et tilbud som alle studenter ved Universitetet kan benytte seg av. Man kan velge mellom emnene Social Entrepreneurship og International Human Rights.

Begge emnene gir 7,5 stp. Undervisningen, som strekker seg over to uker, foregår alternerende mellom de to Universitetene i Mostar.

 

Samarbeidet i Mostar har hatt en utvikling gjennom 5 år. Og det arbeides med tettere samarbeid, både om forskning, ansatt og studentutveksling, i tillegg til sommerskolen. Dette er fordi bosniske studenter også deltar i programmet. De studentpolitikerne som deltar på PKO vil med sin erfaring kunne bidra til sommerskolen med sitt prosjekt (obligatorisk prosjekt i emnet).

De vil også få mulighet til å få innblikk i hvordan demokratiene fungerer og arbeider på begge universitetene i Mostar. Det vil da bli en gjensidig erfaringsutveksling hvor begge parter tar nytte at samarbeidet.

Situasjonen i Mostar er i dag slik at studentorganisasjonene samarbeider og har tett kontakt, men det akademiske miljøet har lite samarbeid på tvers av universitetene. Studentene ønsker tettere samarbeid mellom universitetene på fakultetsnivå. Sommerskolen har begynt dette arbeidet og arbeidet mot dette målet over fem (5) år.

Det betyr at SDSN sine studentpolitikere kan bidra som brobyggere mellom de to bosniske universitetene og Universitetet i Sørøst-Norge. Det er også ytret et ønske fra det bosniske studentparlamentet om tett samarbeid og brobygging mellom universitetene.  

 

Studentdemokratiet skal være med på, en del av og pådriver for å ta et større internasjonalt ansvar i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Seksjon for internasjonalisering, med særlig fokus på prosjektet i Bosnia og PKO-emnet.