Resolusjon om eksamensdatoer

For at studenter skal kunne prestere best mulig i studiet, er det viktig med forutsigbarhet knyttet til eksamener. Ved at man tidlig i løpet av semesteret får offentliggjort eksamensdatoer, kan studentene i større grad planlegge eget semester og egen læring.


Studentdemokratiet mener:
• Eksamensdatoer skal være offentliggjort senest 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.
• Eksamensdatoer tilknyttet et gradsløp skal ikke kollidere.

Resolusjon ble vedtatt av semestermøtet den 18. oktober 2020.