Reiseregning

Karoline kjører bil. FOTO

Har du foretatt en reise som representant for Studentdemokratiet kan du få refundert billigste reisemåte.


Økonomireglementet sier følgende om reisegodtgjørelse:

§ 5 - Reisegodtgjørelse 

  1. Reisegodtgjørelse gjelder for samtlige som representerer Studentdemokratiet.
  2. Reiser skal gjøres på billigst mulig måte. Det kan gjøres unntak dersom billigste reise er uhensiktsmessig lang eller vanskelig. Studentleder tar avgjørelsen om det kan gjøres unntak eller ikke. Nestleder godkjenner for studentleder.
  3. Kjøregodtgjørelse refunderes etter statens satser ved bruk av egen bil. Passasjertillegg refunderes etter satsene i statens reiseregulativ. Kjøregodtgjørelse over 3,50 kr per km er skattepliktig.
  4. Taxi skal ikke brukes med mindre det er godkjent av Studentleder på forhånd. Nestleder godkjenner for studentleder.
  5. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis. Organisasjonskonsulentene kan bestille og betale reiser for tillitsvalgte etter godkjennelse.
  6. Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til den tildelte organisasjonskonsulenten snarest, og senest én måned etter at reisen er avsluttet. Reiseregningene må leveres før regnskapsåret er avsluttet, selv om dette er mindre enn én måned etter at reisen er avsluttet.
  7. Reiseutgiftene skal dokumenteres med kvitteringer dersom utgifter skal refunderes. 

 

Tips til utfylling av reiseregning:

 • Husk å fylle ut begge sider (A og B) på reiseregningen.
 • Detaljerte opplysninger om reisen (tidspunkt, avreisested og ankomststed, kjørform og evt. antall kilometer dersom du kjører bil) fylles ut på side 2. Dersom du kjører kollektivt (tog, buss) skal dette også skrives under reisespesifikasjon på side 2.
 • Du trenger ikke å fylle inn antall kilometer om du kjører kollektivt (tog, buss)
 • Dersom du har utgifter til bom og parkering skal dette skrives inn under "Utlegg til overnatting, bompenger m.m." på side 2.
 • Du får 1,- i tillegg per kjørte kilometer dersom du har passasjerer som ellers ville hatt krav på å få reiserefusjon i bilen. Husk da å skrive navn på passasjer(ene) under merknader nederst på side 2.
 • Husk å legge ved kvitteringer for billetter og parkering.
 • Husk å signere under utsteders underskrift nederst på side 1.

 

Her finner du reiseregning

Her finner du et eksempel på utfylt reiseregning

 

Lurer du på noe angående utfylling av reiseregning? Ta kontakt med din campusleder eller organisasjonskonsulent.

Har du spørsmål om refundering av alternativer utenom rimeligste reisealternativ? Ta kontakt med studentleder.