Reidar Skoglund-Jørgensen

Reidar Skoglund-Jørgensen
Reidar Skoglund-Jørgensen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å ha muligheten til å være med og påvirke studenthverdagen og studiemiljøet til oss på skolen. Samtidig er jeg opptatt av rettferdighet og det kvalitative aspektet ved utdanningen vi tar, og ønsker at der ting kan forbedres så burde det tas tak i. Som SR-leder får man muligheten til å gjøre en innsats og ta opp de sakene som betyr mye for mange - de beskrives som det viktigste bindeleddet mellom studentenes tillitsvalgte og resten av studentdemokratiet - og jeg kunne tenkt meg å fylt den rollen.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har vært kulltillitsvalgt for kullet mitt nå i litt over 1 semester og denne posisjonen har bare forsterket/bekreftet mitt ønske om å bidra videre. Jeg holder også for øyeblikket på å ta 7,5 studiepoeng i organisasjonsarbeid for kulltillitsvalgte som skal gi (og gir) meg en god oversikt over dette arbeidet. Jeg er sosial, åpen og utadvendt, og ikke redd for å si min mening (eller studentene jeg skulle komme til å representere sin). Vet også at ikke alle utfordringer og problemer er like raskt løst, men kommer ikke til å stoppe ved første hinder på veien såpass kan jeg love.

Engelsk tekst:

I’ve been elected by my classmates and being in this position has only reinforced / confirmed my desire to contribute further. I’m also doing a course in organizational work for coalition representatives which will provide and have already partially given me a good overview of this work. I am social, open and easy to get to know, but not afraid to speak my opinion (or the students I would come to represent). I also know that not all challenges and problems are resolved as quickly as one may wish, but I’ll not stop/give up when facing the first obstacle – that I can promise.

 

Campus og fakultet: Vestfold, Handelshøyskolen

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: 233109@usn.no