Reidar Emil Skoglund-Jørgensen

Reidar Emil Skoglund-Jørgensen
Reidar Emil Skoglund-Jørgensen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

SSN er en organisasjon som vi som studenter har mye med å gjøre i hverdagen, derfor vil jeg gjerne være den stemme som tør og si ifra og ta opp saker som kommer fra oss.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Som ny SR (studentråd) leder for HH (Handelshøyskolen) så vet jeg at det kommer opp saker som kommer til å omhandle SSN, det gjorde det i fjor også når jeg var kulltillitsvalgt. Nå i år vil jeg jo da både ha en inngående kjennskap til sakene som kan ha kommet opp i studentrådet og som campusstyret mener skal jobbes videre med, samt kunne følge de videre opp o SSN sine møter. Mener derfor at den posisjonen jeg nå allerede innehar har vil styrke muligheten for gjennomslag pga økt kjennskap og innblikk i saker vi har. Besitter også en god forståelse av budsjetter og er villig til å se på disse, da det som ofte stopper forslag som kommer opp fra studentene gjerne begrunnes med hvilken påvirkning det har på budsjettene.

Engelsk tekst:

I know that we as students have alot of interaction with SSN. I currently sit as the student council leader in HH and also a part of the campus council. I believe that this position only will benefit us in regards to being able to push matters forward with SSN. This is ofc mainly because i will have knowledge about the cases that the council has deemed neccesary for us to represent. I would very much like to be that voice!

Campus og fakultet: Campus Vestfold, HH

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: 233109@usn.no