• Arkiv»
  • Referat Parlamentet

Referat fra Parlamentsforsamlingen

PF
Parlamentet består av medlemmer av campusstyret, studentrådsledere og uavhengige medlemmer.

Studentparlamentet er frem til 1.juli 2019 det øverste organet i SDSN. Her finner du referater fra møter mellom 2016 og 2019.


Parlamentsforsamlingen (PF) er det øverste organet i Studentdemokratiet i Sørøst- Norge SDSN).
 

Arbeidsutvalget forbereder og innstiller på saker til PF.

 

Møtene er åpne dersom ikke annet blir bestemt.


Det øverste organet i SDSN vil fra 1. Juli 2019 være semestermøtet. PF vil da være nedlagt.