Raihana Zuhab

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg er en engasjert student.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er på skolen 24/7 og kan gjøre en positiv forandring i studiehverdagen min og mine medstudenter.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: zraihana@hotmail.com