Profilering av valg

Stem i valget! FOTO

Her kommer profileringsartikler til "stem i valg" for bruk av campusstyrer, AU og andre i forbindelse med valg.


Plakat til bruk på Instagram:

Stem til Insta FOTO

Stem til Insta FOTO

Stem til Insta FOTO

Plakat til bruk på facebook:

Stem til fb FOTO

Stem til fb FOTO

Plakat: 

Plakat FOTO

Dokumenter og informasjon