Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene og de overordnende politiske prioriteringer til organisasjonen. Prinsipprogrammet er et overordnet politisk dokument for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN).


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sin interesseorganisasjon og skal ivareta studentens synspunkter ovenfor USN og eksterne parter.

Dette prinsipprogrammet presenterer SDSNs syn på lik rett til utdanning, kvalitet i undervisning, studentenes rettigheter, internasjonalisering, studiehverdag og fremtidens USN.

Lik rett til utdanning

Studenter skal ha rett på å bli informert om alle utdanningsmuligheter ved USN.
Studenter skal ha lik rett til deltagelse i utdannelse uansett kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn.

Kvalitet i undervisning

Studenter skal ha forelesere som skaper forutsigbarhet i studiene.
Emneplaner skal være oppdatert og skal følges.
Studentene skal ha tilgang på digitale verktøy.
Studentrettigheter
Studentrettighetene skal gjelde likt for alle studenter.
Alle studenter skal informeres om studentombudet.
Internasjonalisering

SDSN vil arbeide for at USN skal legge til rette for mulighet til utveksling.
SDSN vil arbeide for at USN skal legge til rette for å ta inn utvekslingsstudenter.
SDSN vil arbeide for at USN skal være en forkjemper for «Student at Risk».
Studiehverdag
SDSN vil arbeide for at USN skal tilrettelegge for en studiehverdag som fremmer god folkehelse (studenthelse).
SDSN vil arbeide for at USN skal tilrettelegge for deltagelse i studentaktivteter.
SDSN vil arbeide for at USN skal ha et tilbud om rådgivning for alle studenter.

Fremtidens USN

SDSN vil arbeide for at USN skal beholde sin identitet som et universitet for et mangfold av studenter og studieretninger.
SDSN vil arbeide for at USN skal være i front ved bruken av digitale løsninger knyttet til undervisning.

SDSN vil arbeide for at USN etterstreber å være en åpen og inkluderende institusjon.
SDSN vil arbeide for at USN skal jobbe for å bedre kvaliteten ved alle campusene.
SDSN vil arbeide for at USN skal etterstrebe en god kjønnsbalanse hos forelesere.
SDSN vil arbeide for at USN aktivt skal jobbe med tilrettelegging for en aktiv studiehverdag til tross for økonomiske forskjeller.
SDSN vil arbeide for at USN skal jobbe for å få på plass praksispolitikk for alle sine studenter hvor dette er relevant.