Omed Elhan

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

hh

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

uuuu

Engelsk tekst:

jjjj

Campus og fakultet: Kongsberg

Studie: Økonomi

E-post: omedelhan98@hotmail.com