Ledergruppe

Ledergruppe ved sjøen

Ledergruppa består av campusledere fra alle USN sine campus. 

Ledergruppa er det øverste besluttningsorganet mellom semestermøtene, og innstiller videre til semestermøtet.

Ledergruppa skal:

a) Forberede og innstille på saker til semestermøte

b) Fastsette årshjul og møteplan

c) Vedta prosedyrer for valg

d) Vedta spesifisert budsjett

e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN

Ledergruppa kan supplere valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

 

Vebjørn Kydland FOTO

Vebjørn Kydland

Campusleder Bø

Mobil: 475 23 902

Mail: campusleder.bo@sdsn.no

Vebjørn ønsker sikre at Campus Bø kan komme seg snarest og tryggest tilbake til en aktiv campus etter koronapandemien. Samtidig som jeg ønsker å passe på at studentorganisasjonene i Bø har sine interesser beskyttet, og får tilgang på alt av midler og støtte de har krav på.

 

Edvard Figenschau

Edvard Figenchau

Campusleder Drammen

Mobil: 993 54 519

Mail: campusleder.drammen@sdsn.no

 

Frida Pettersen Fossedal FOTO

Frida Pettersen Fossedal

Campusleder Kongsberg

Mobil: 908 47 552

Mail: campusleder.kongsberg@sdsn.no

Frida vil jobbe for bedre trivsel på campus.


Einar Andreas egge

Einar Andreas Egge

Fungerende campusleder Notodden

Mobil: 974 01 320

Mail: einar.egge@gmail.com

 

Tommy Brask Jensen FOTO

Tommy Brask Jensen

Campusleder Porsgrunn

Mobil: 452 06 600

Mail: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

Tommy mener at det å representere studenter, studenters meninger og perspektiver er viktig og noe han brenner for.

 

William Michael Anthony Riedlinger FOTO

Will Riedlinger

Campusleder Rauland

Mobil: 405 94 281

Mail: willriedlinger@gmail.com

Will vil sikre at studentene på Rauland har en representant som bryr seg og jobber hardt for at de skal ha en trygg og trivelig hverdag.

 

Torjus Berg Kirkemoen FOTO

Torjus Berg Kirkemoen

Campusleder Ringerike

Mobil: 469 54 069

Mail: Torjus.kirkemoen@hotmail.com

Torjus har sett hvor viktig rollene i campusstyret er for medstudentene, og vil videreføre den gode opplevelsen!

 

Tobias Sanaker Dagestad

Tobias Sanaker Dagestad

Campusleder Vestfold

Mobil: 910 07 429

Mail: campusleder.vestfold@sdsn.no

Tobias liker å være med å gjøre en forskjell, og han ønsker å være der for studentene i tilfeller hvor andre ledd ikke er det. Tobias vill ha ett rettferdig studentmiljø hvor studentene har det siste ordet.