Nestleder på campus

Nesleder ved campusstyret Notodden Tina Tufte Holtsdalen
Nesleder ved campusstyret Notodden Tina Tufte Holtsdalen

Ønsker du å jobbe for å bedre samarbeidet mellom studentorganisasjonene på campus og syntes du bærekraft er et spennende tema for fremtidens studenter?


Nå har du muligheten til å forbedre studentmiljøet på campus sammen med linjeforeninger, faddere, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre. Dette vervet passer for deg som brenner for å gjøre en forskjell for studenter på USN.

Nestleder på campus har hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus. Du sitter i nestlederkomite der du samarbeider med nestledere på de andre campusene. Du som nestleder møter studenter på campus og skal bidra til at deres stemme blir hørt på universitetet blant annet ved å utarbeide politikk og fremme denne. I vervet blir du kjent med mange engasjerte mennesker og du jobber tett sammen med de andre i campusstyret, arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten tilknyttet ditt campus.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.

 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Nestleder på campus sin rolle

 • Nestleder i campusstyret har et organisatorisk ansvar og er stedfortreder for campusleder i dens fravær.

Studentarbeid på campus

 • Nestleder har hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus.
 • Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre.
 • Skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade.

Politisk

 • Campus nestleder arbeider sammen med campusleder på campus og representerer studentene der det er naturlig.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN.
 • Samarbeide med de andre campus nestlederne i Studentdemokratiet gjennom nestlederkomiteen.
 • Sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter

 • Komitémøter

 • Semestermøte

Stillingsbeskrivelse til nestleder på campus finner du her.