Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
Læringsmiljøansvarlig har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.

Ønsker du å jobbe for at læringsmiljøet både på campus og på USN skal bli bedre og bidra til å arrangere arrangementer for studentene på campus?

Nå har du mulighet til å påvirke læringsmiljøet på campus og USN ved å stille til valg som læringsmiljøansvarlig. Dette vervet passer for deg som har et engasjement og interesse for studentenes helse, trivsel og læringsmiljø. Du jobber tett sammen med de andre i campusstyret, arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten tilknyttet ditt campus.

Den som innehar vervet som læringsmiljøansvarlig sitter som studentrepresentant i Læringsmiljøutvalget ved USN. Utvalget skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene. Du kan lese mer om utvalget her

Du vil få opplæring og rådgivning underveis. Du vil få god erfaring med organisasjonsarbeid, du bygger et nettverk og utvikler egen kompetanse. Du får også muligheten til å ta emnet praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 stp.

 

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Læringsmiljøansvarlig sin rolle

 • Læringsmiljøansvarlig har ett særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel og læringsmiljø.
 • Sitter som medlem av læringsmiljøutvalget ved USN.

Politisk

 • Fokus på studentvelferd og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN.
 • Ansvar for å avholde arrangement på campus i henhold til campusstyrets handlingsplan.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte
 • Læringsmiljøutvalget

Stillingsinstruks til læringsmiljøansvarlige på campus finner du her.