Kulltillitsvalgt

Kulltillitsvalgte er studentene på studieprogrammet sin representant ovenfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt.

Er du valgt som kulltillitsvalgt?

Husk frist for å registrere deg innen 15. september.

Dersom du ikke finner ditt studieprogram i skjema for registrering, kan du skrive det inn som kommentar.

 

Hvor kan du stille til valg?