Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
Kommunikasjonsansvarlig på campus er ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.

Som kommunikasjonsansvarlig har du ansvar for profilering av SDSN på Campus. Det vil si at du har ansvar for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på Campus. Er du flink med Instagram, Facebook, Snapchat, osv. er dette noe for deg. I tillegg består arbeidet av å produsere innhold som tekst, foto, film. Du skal være en støttespiller og en aktiv drivkraft i å videreutvikle SDSNs posisjon og omdømme blant studentene på USN.


Nå har du muligheten til å få med deg verdifull praksis og samtidig bidra til at ditt campus skal bli et enda bedre sted å være student. Dette vervet passer for deg som synes at kommunikasjon er gøy og ønsker å bidra til å fremme Studentdemokratiets stemme på campus.

Du som har vervet som kommunikasjonsansvarlig på campus har hovedansvaret for profilering av Studentdemokratiet og du skal koordinere arbeidet rundt internasjonalisering og internasjonale studenter.

Du møter engasjerte studenter på campus, deltar på campusstyremøter, komitémøter og semestermøte. Opplæring gis underveis. I tillegg får du muligheten til å ta emnet praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 stp.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Kommunikasjonsansvarlig sin rolle

 • Ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus.
 • Hovedansvarlig for profilering av valg.
 • Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus.
 • Fremme internasjonale studenter sine interesser.
 • Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier.
 • Koordinere arbeidet om internasjonalisering og internasjonale studenter.

Samarbeid

 • Samarbeide med de andre kommunikasjonsansvarlige i Studentdemokratiet gjennom kommunikasjonskomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

Stillingsinstruks til kommunikasjonsansvarlig på campus finner du her.