Tom-Ole Skaar

Navn: Tom-Ole Skaar

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: Bachelor Sosiologi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker en så god og trivelig hverdag som mulig for studentene der deres stemme blir hørt og tiltak gjennomført, fremfor å bli satt på vent.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg brenner for rettferdighet og har ingen problemer med og stå hardt på kravene fra mine medstudenter. En hard diskusjon er bare artig i mine øyne. Logiske, samt rettferdige argumenter er en viktig faktor. Føler jeg egner meg godt da jeg ikke tar hensyn til hierarkiet som eksisterer utenfor styret. Individet rår. Ett samarbeidende løsningsorientert kollektivt styre må være målet. Svakhet: Utålmodig Styrke: Intuitiv

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

Justice and equality among students and USN as an organization are important. Students should be heard and action be taken. I have no problem taking on a good debate, and no problem doing so on behalf of others. The goal is to atend so we get a good problemsolving collective board.