Victor Grunde Simonsen

Victor Grunde Simonsen
Victor Grunde Simonsen

Navn: Victor Grunde Simonsen

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: Historie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Grunnen jeg ønsker å stille til valg er fordi etter en periode som studentleder føler jeg meg ikke ferdig. Det har vært et spennende verv og jeg har lært mye. Jeg mener også det er viktig at prosjektene og kunnskapen blir videreført. Jeg ønsker å fortsette å jobbe for USNs studenter og jeg mener det er viktig med kontinuitet i organisasjonen.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet

Jeg har et høyt engasjement for studentene og lang erfaring i verv. Jeg har sittet som studentrådsleder v/handelshøyskolen i Vestfold, campusleder i Vestfold, vara i SSN styret, 2 år som fadderstyreleder, 2 år i likestillings og inkluderingsutvalget og sitter nå som studentleder.
Siden jeg allerede sitter i vervet har jeg lært mye om vervet, og jeg har skapt mange gode kontakter hos USN og SSN.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

The reason I want to stand for election is because after a period as a student leader, I do not feel finished. It has been an exciting assignment and I have learned a lot. I also think it is important that the projects and knowledge are continued. I want to continue working for USN's students and I believe it is important to have continuity in the organization.
I have extensive experience in positions I have served as student council leader at the Vestfold Business School, campus leader in Vestfold, deputy on the SSN board, 2 years as sponsor board leader, 2 years in the equality and inclusion committee and now sits as student leader. I have many contacts within the organization, SSN and USN and know these parties very well.