Kandidater til organisatorisk nestleder

Nestleder jobber med utviklingen av Studentdemokratiet og har ansvar for å følge opp og koordinere dialog mellom Campusstyrene, behandle saker for ledergruppa og være leders stedfortreder. Her er kandidatene:


Her kan du lese kandidatpresentasjoner:

 

Verv Navn
Organisatorisk nesteleder