Victor Grunde Simonsen

Victor Grunde Simonsen
Victor Grunde Simonsen

Navn: Victor Grunde Simonsen

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: Historie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg synes vedtekter er gøy, og jeg har relativt god kunnskap om sdsns vedtekter og styringsdokumenter fra før.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg har vært en del av studentdemokratiet i flere år, og har blitt godt kjent med vedtekter og styringsdokumentene.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

Ikke besvart