• TNM»
  • Vetle Kruse Gundersen

Vetle Kruse Gundersen

Vetle Kruse Gundersen
Vetle Kruse Gundersen

Navn: Vetle Kruse Gundersen

E-post: vetle-98@hotmail.com

Campus og fakultet: Vestfold, TNM

Studie: Dataingeniør

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å bidra til en effektiv kommunikasjon mellom studenter og universitetet. Denne kommunikasjonen gjør at kvaliteten på undervisning og læring blir bedre.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg brenner for et godt studiemiljø. Med erfaring ifra studentorganisasjoner og linjeforening, har jeg en god forståelse av hva som kreves av studenter for en utdanning.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I want to contribute towards efficient communication between students and the university. This communication makes the quality of teaching and learning better.

Im passionate for a good study environment. With past experiences in student and faculty organisations, I've got a good understanding of what it takes for a student to do an education.