Rose Jahanfarah

Rose Jahanfarah

Campus og fakultet: Drammen, Handelshøyskolen

Studie: Statsvitenskap

Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg ønsker å stille for å gjøre hverdagen og fremtiden på USN bedre for studentene. Jeg ønsker å stille til valg fordi USN styret er det øverste nivået for beslutninger som påvirker studentenes hverdag og vi som studenter bør størst mulig påvirkningskraft med tydelige stemmer. USN er et jungel av byråkrati, og for å kunne påvirke de viktigste sakene er det nødvendig å ta ting fra grasrota. Driften av et universitet bør ivareta og tilrettelegges etter studentenes behov, ikke kun fokusere på de ansattes. Strategiene som vedtas av styret skal ha større fokus på samarbeid og dynamikken mellom studenter og ansatte på universitet; studenter er ikke bare "forbrukere" av universitet, de må ansees som en større og mer betydelig del av systemet. Disse endringene er ikke altfor store, og ikke vanskelig å få til. Men! Skiftet i fokus har potensiale til å endre strukturen på systemet betydelig mye i positiv retning, og for å få til dette trenger vi en tydelig stemme som tør å si ifra. Jeg mener at jeg har den stemmen.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg har vært innom de fleste organene på USN. Jeg er nå 3.års student i Statsvitenskap (Campus Drammen), og skal fortsette studiene med bachelor i Jus (Campus Ringerike). I tillegg til erfaring fra SDSN Campusstyret, har jeg sittet i programutvalget for Statsvitenskap, vært studentassistent for internasjonal seksjon/studiestartkomite/karrieredag og økonomisk ansvarlig i studentsamfunn og fadderstyret. Jeg sitter også som studentrådsleder i Drammen Kommune og er valgt som studentrepresentant for HH fakultetsstyret. Med disse erfaringene kan jeg trygt si at jeg har god innsikt i universitets systemer både som student og som tillitsvalgt, og kan dermed bidra med effektive og konkrete forlag i styret. Jeg er også folkevalgt formannskapsrepresentant i Drammen Kommune, som betyr at jeg har god erfaring med å lese sakspapirer og sette meg inn i kompliserte saker som høringsuttalelser og økonomiske beslutninger.

Engelsk tekst: I´m a 3rd year political science student and have a lot of experience in different sections of the university: the international section, student democracy and Buddy Week, to mention some. My main goal with this role is to turn the focus, both practical and economical, to the students. The university board is the highest level for making decisions that matter. The way things are now, USN is a great work environment for its employees, while students are seen as the “consumers”. The goal of turning the focus towards the students, would imply that students are a bigger part of the system – not just variables. The decisions that affect the students, should be made by the students. I truly do believe that with my experience with the system, I can be a clear and firm voice to represent all of us.