Rebecca Desiree Lofstad Strømsheim

Rebecca Desiree Lofstad Strømsheim
Rebecca Desiree Lofstad Strømsheim

Navn: Rebecca Desiree Lofstad Strømsheim

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Master i økonomi og ledelse (strategi og ledelse - siviløkonom)

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Fordi det er interessant og engasjerende og ha en stemme inne i bildet. Samtidig ønsker jeg at vi studenter kan legge frem mer hvordan vi tenker en foreleser burde være med bakgrunn av gode, og dårlige, erfaringer med forelesere etter snart 6 år på USN (flere studier). Videre ønsker jeg å få større innblikk i hvordan det er å jobbe generelt med personell i en organisasjon.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Fordi jeg ønsker i fremtiden og jobbe med HR og personell, og gjerne da med noe rekruttering inne i bildet. Jeg tror jeg kunne ha lært mye av en erfaring som denne, samtidig som jeg forhåpentligvis kunne tatt i bruk fagstoff fra undervisningen. Jeg engasjerer meg også for forholdene på arbeidsplassen (her mtp. mine egne arbeidsplasser). Alle skal ha det bra på skolen, og alle skal ha det bra på jobb!

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

Rebecca, 26 year old girl from Tønsberg. Beside my studies I use my time with my dog and with the horses. Right now I am taking a master's degree in economics and management at USN in Hønefoss. I stand for election as HR and personnel is something I want to work with in the future, and it is engaging and have a voice within the school. I also think this experience could have given me a lot of good experience further in working life.