• Mann»
  • Tobias Sanaker Dagestad

Tobias Sanaker Dagestad

Tobias Sanaker Dagestad
Tobias Sanaker Dagestad

Navn: Tobias Sanaker Dagestad

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: IT og Informasjonssystemer

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker og stille til valg, fordi likestilling og inkludering er en stor sak for meg i både studiehverdagen, og i helhet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet

Jeg føler jeg passer til dette vervet fordi jeg har erfaring fra verv jeg har, og har tidligere, jeg har vært på mange innledninger og skoleringer i de vervene om likestilling og inkludering.
Jeg sitter også ut semesteret som Campus Leder, og sitter også som leder I Styret til Vestfold Studentsamfunn

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I feel that I fit for the Gender Equality and the Inclusion Committee because I have worked with it before, I have been on a bunch of cources on Equality and Inclusion.

I am currently to the end of this semester Campus Leader, and im sitting currently as the leader of the Student society at my Campus