Even Haug

Even Haug
Even Haug

Navn: Even Haug

Campus og fakultet: Drammen, HIU

Studie: Grunnskolelærerutdanning, 5-10

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å still valg fordi jeg ønsker et inkluderende universitet som skaper muligheter og gir rom til den man er. Jeg ønsker at man skal føle seg trygg og likeverdig når man kommer universitetet. Om man er skeiv, har en funksjonsnedsettelse eller har et annet morsmål enn norsk så skal universitetet skape et mangfoldig og inkluderende fellesskap.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet

Jeg erfaring fra studentdemokratiet og andre organisasjoner så jeg hvordan andre organisasjoner og hvordan man kan påvirke for å få til en endring. Innenfor noen organisasjoner har jeg blant vært med på å prøve få med personer med yrkesfaglig bakgrunn, en en gruppe som ofte er underrepresentert. Som mann på en lærerutdanning så merker jeg selv at i 2022 så sliter man med skjev kjønnsfordeling innenfor lærerutdanningen.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I am running for this position because I want an inclusive university that creates opportunities and gives space to who you are. I want you to feel safe and equal when you come to university. If you are queer, have a disability or you are an i international student, the university must create a diverse and inclusive community.