Tuva Oksnes

Tuva Oksnes

Campus og fakultet: Drammen, HiU

Studie: Human Rights and Multiculturalism (Master)

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg vil sitte i dette utvalget fordi jeg ønsker å kunne bidra på en god og effektiv måte i det viktige arbeidet likestillings- og inkluderingsutvalget gjør. Jeg vil bidra til at USN kan være et sted hvor mangfold og likestilling blir tatt seriøst.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Jeg er veldig interessert i likestilling og inkludering, og disse temaene har kommet opp i mine studier. Jeg har en bachelor i sosiologi hvor jeg valgte å ta en spesialisering i kjønnsstudier, og studerer for tiden menneskerettigheter. Jeg sitter også som læringsmiljøansvarlig i Drammen, hvor jeg har erfaring fra arbeid med prosesser og har et innblikk i det overordnede læringsmiljøet på USN.

Engelsk tekst: I am very interested in equality and inclusion. For my bachelor’s I majored in sociology and minored in gender studies. I am currently studying Human Rights. These themes are more than an academic interest for me, and therefore I would love to be able to participate in something as important as this.