Nora Rymoen Houidi

Nora Rymoen Houidi
Nora Rymoen Houidi

Navn: Nora Rymoen Houidi

Campus og fakultet: Drammen, HH

Studie: Statsvitenskap

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg vil stille til valg fordi demokrati er viktig. Jeg mener at alle fortjener en stemme, og alle fortjener å kunne stille til valg.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg tror jeg egner meg til dette vervet da likestilling er noe jeg brenner for. Det å være fra en spesiell nasjon eller være et spesielt kjønn skal ikke gi deg rett på en bedre utdannelse eller utdannings-opplevelse enn andre. Det å ikke ha et spesielt kjønn, eller ikke elske et spesielt kjønn skal ikke være en grunn til å ha en dårligere utdanning eller dårligere utdannings-opplevelse. Alle fortjener den beste utdannelsen USN har å by på, og jeg håper jeg kan hjelpe til med det.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I think I would be a good fit for this role as equality is something I burn for. I don’t think being born in a certain Nation or as a specific gender should equal to a better education opportunity here at USN, just as not being a certain gender or loving a certain gender should not equal a worse education opportunity. Everyone deserves the best education at USN, and I hope to be able to help to continue making that possible.