Saiyam Marahatta

Saiyam Marahatta

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille i valget fordi jeg ønsker å samarbeide til å forbedre aspekter ved klasseromsundervisning, akademisk rådgivning og veiledning av studenter, involvering i avdelingsutvalgsarbeid, pågående læreplanutvikling gjennom vurdering, anvendt forskning eller vitenskapelig aktivitet, og service som å hjelpe med studentene rekruttering og programmer som støtter akademisk suksess, i tillegg til andre tildelte oppgaver.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg i dette vervet fordi jeg er en internasjonal student selv og jeg tror det er viktig for å ha internasjonal medlem i fakultetsstyret slik at det blir lettere å få kontakt med de internasjonale studentene og representere USN på internasjonalt nivå.

 

Engelsk tekst:

I'm a Process Technology master's student in my first year. I am a foreign student from Nepal. Please pardon my mistakes in the parts above; I've been in Norway for two months and am still learning the language. I want to stand in the election so that, in addition to responsibilities of a full-time student, I can work with the board members to enhance the following areas: classroom instruction, academic advising and counselling of students, participation in departmental committee work, ongoing curriculum development through assessment, applied research or scholarly activity, and service such as assisting with student recruitment and programmes that support academic success. I believe that having an international member on the board will assist USN compete in the global market to pursue its objectives.