Rebekka Teisbekk

Rebekka Teisbekk

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi det å være studentrepresentant i fakultetstyret vil gi meg verdifull erfaring, både personlig og karrieremessig, og mulighet for personlig utvikling. Jeg vil også gjennom stillingen kunne påvirke og involvere meg mer på universitetet, samt bidra med egne tanker og ideer. I tillegg synes jeg at det høres veldig interessant og gøy ut.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg i dette vervet fordi jeg er ansvarsfull, engasjert og motivert. Jeg er innstilt på å bidra med gode innspill og ta med studentenes stemme inn på fakultetstyret. Jeg har evnen til å lytte og samarbeide, og folk får fort tillit til meg som gjør at jeg vil klare å få frem studentenes perspektiver. Jeg har et stort hjerte for læring, og jeg er opptatt av å øke kunnskapen min om det er noe jeg ikke kan så godt. Jeg er også løsningsorientert og effektiv.

 

Engelsk tekst:

I want to run for this election because being a student representative for the faculty will give me valuable experience and opportunity for personal growth. I will also be able to influence decisions and get more involved at the university as well as contribute with my thoughts and ideas. I'm responsible and motivated, and I have the ability to listen and collaborate. I quickly earn the trust of others, and I will therefore be able to bring forward the perspectives of the students. I have a big heart for learning, and it's important for me to increase my knowledge if there is something I don't know well enough.