Charlotte Louise Fosse

Charlotte Louise Fosse

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å aktivt representere studentene på mitt fakultet, samt bidra med den kompetansen og erfaringen jeg har fra tidligere styreverv.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Har i tidsrommet 2019-2022 ledet en frivillig organisasjon. Min rolle som leder i råd og styre, samt vervet som styremedlem i Norges nest største Røde Kors forening (Bergen Røde Kors) har gitt meg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som til gjengjeld ga meg mye nyttig erfaring. Dette ser jeg på som en stor fordel og kan bruke inn mot fakultetets arbeid for studentene.

Ellers er jeg en løsningsorientert og arbeidsvillig person som lærer og tilpasser seg nye omstendigheter fort. I mitt arbeid opp mot søk- og redningsarbeid har jeg fått testet og bevist at jeg kan jobbe effektivt under press, samt levere gode resultater.

Mitt mål som representant for fakultetstyrer er å ha fokus på studentenes faglige behov, samt styrke kvaliteten på fakultetet og bidra med det jeg kan for å skape videreutvikling.

Engelsk tekst:

During 2019-2022 I was leading a volunteer organization. My role as leader on two different boards for Norway's second largest Red Cross society (Bergen Red Cross) gave me a wide variation of tasks to do that at times could be rather challenging. In return this gave me useful experience that I view as a big advantage and that I can take with me into the faculty board.
Individually I would consider myself a problem solved and a hard worker who learns and adapts to new situations quickly. In my work on search and rescue I have tested and proven time again that I work efficiently even under pressure and stressful situations, and that I can manage to deliver good results too.
My goal as a representative for the faculty board is to have a focus on the student's professional needs, and to strengthen the quality at the faculty as well as contribute with what I can to create further development.