Heidi Åsheim

Hvorfor ønsker du å stille til valg?                        

Jeg ønsker å stille til valg, fordi jeg er engasjert i å videreutvikle HS ved å få frem studentstemmen i saker som gjelder fakultetet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

I mitt engasjement som campusleder studieåret 2022/2023 på Campus Porsgrunn, har jeg fått verdifull innsikt i organisasjonsforståelse og ønsker å bruke denne kunnskapen for å fremme studentenes stemme på fakultetsnivå. 

Engelsk tekst:

I wish to apply as a student representative at Faculty for Health and Social Science, because the student's voice and opinions are important in order to develop the Faculty further.