Vanja Antoinette Teigen Gulliksen

Vanja Antoinette Teigen Gulliksen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg til fakultetstyret fordi jeg ser på det som en gylden mulighet til å være med på å påvirke hvordan fakultetet kan bli bedre på utvikling og kvalitetssikring. Jeg brenner for at studentstemmen skal bli hørt og tatt på alvor, og ønsker derfor å være en del av den prosessen gjennom fakultetstyret.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har vært kulltilitsvalgt for kullet mitt i to år, og i år sitter jeg i Campusstyret i Porsgrunn som Studentrådsleder for HIU. Tidligere har jeg også sittet i Profesjonsdagstyret og Fadderstyret. Jeg er derfor vandt med til å organisere og fremme studentenes stemme inn mot USN.