Tuva Oksnes

Tuva Oksnes

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å være med på å gjøre en forskjell for meg og mine medstudenter. Jeg syns det er viktig å ta del i prosesser som påvirker studiehverdagen og -kvaliteten, og ser på deltakelse i de politiske prosessene ved universitetet som svært viktig. Jeg stiller derfor fordi jeg syns det er en gylden mulighet til å snakke studentenes sak.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er generelt interessert i studentpolitikk. Jeg sitter dette studieåret i campusstyret i Drammen som læringsmiljøansvarling, og har herfra erfaring fra organisatorisk arbeid.

 

Engelsk tekst:

I wish to be a part of the faculty board because I want to make a difference for students and I think participating in the political processes that affect the quality of our education and student life is an important and exciting responsibilty. I am currently resposible for the learning environment in Drammen, and through that I have some experience in organisational work.