Charlotte Nilsen

Charlotte Nilsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant til fakultetsstyret, da jeg er genuint engasjert i studentenes velferd her på USN! Jeg vil være studentenes stemme for fakultetet for HIU, slik at vi kan få best mulig læringsutbytte, god studiekvalitet og en studiehverdag vi trives med. Denne rollen er svært viktig for å styrke studentenes posisjon i fakultetet, noe jeg vil bidra med! I tillegg til å sørge for at studentene blir hørt, vil det også gi en mulighet til å påvirke og styrke vår akademiske utvikling, og USN som universitet!


Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er en del av campusstyret på USN i Drammen, og dermed knyttet til studentmiljøet både på universitetet og på selve fakultetet. Rollen som studentrådsleder innebærer å være et bindeledd for studentene, være kjent med deres behov og ønsker, og ta sakene deres på alvor. Min erfaring med dette er også noe jeg kan bringe videre til fakultetsstyret! Jeg er veldig engasjert i å sikre studentenes faglige utbytte, samt god utdanningskvalitet. Fakultetsstyret vil være en god mulighet for å jobbe videre med dette.


Engelsk tekst:

I would like to be a part of the faculty board, as it is a good opportunity to help secure and promote our student welfare, and the quality of our education. I am a part of the campus board in Drammen, which works as a connection between the students and the University. Because of this, I am already familiar with the cases important to the students, which I believe will help me as the student representative in the faculty board! I am genuinely interested in the student welfare, and want to contribute with strengthening the voice of the students in the faculty, and our academic development!