Daniel Camilo Timaran Bloch

Daniel Camilo Timaran BlochHvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg stiller til valg som studentrepresentant for å bedre arbeidslivsintegrering for USN studentene ved Handelshøgskolen. Mitt fokus vil være å styrke tilbudet økonomistudentene får gjennom bachelorløpet sitt med nødvendig og svært etterspurt kompetanse. Jeg mener det trengs endringer i økonomistudiet for å endre trenden i noen nøkkeltall, e.g. "Gjennomsnittlig bestått karakter", "Strykprosent" og endre fordelingen av karakterer mot det høyere siktet. Dette kan man enkelt gjøre ved å inkludere kritiske kunnskaper tidlig i studiet. Mitt ønske er å ta med disse temaene inn i fakultetsstyre og sørge for positivt utslag for studentene som skal søke seg ut med karakterutskrifter og næringslivsrelevant kompetanse.  Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Gjennom noen år har jeg tilegnet meg erfaring i diverse styrer som jeg mener kan komme godt med inn i fakultetsstyre. Samt har jeg erfaring med dataanalyse og beslutningstaking på bakgrunn av godt datagrunnlag. Dette kan være svært nyttig for å ta gode beslutninger/diskusjoner i et styre. Utover dette har jeg hatt relevant jobb ved siden av studiene, helt siden andre måned inn i økonomistudiene. Engelsk tekst: I am standing for election as a student representative to improve work-life integration for the USN students at the Business School. My focus will be strengthening the offer the economics students get through their bachelor's course with necessary and much-in-demand competence. I believe that changes are needed in economics to change the trend in some key figures, e.g., "Average passing grade," "Pass percentage," and the distribution of grades towards the higher aim. The faculty board can quickly improve these KPIs by including critical knowledge early in the course. I wish to bring these topics to the faculty board and ensure a positive outcome for the students who will apply with transcripts and business-relevant competence.  Over a few years, I have gained experience in various boards, which I believe can be helpful to the faculty board. I also have experience with data analysis and decision-making based on good data. Experience in data analytics can be beneficial for making good decisions/discussions on a board. In addition, I have had a relevant job alongside my studies since the second month of my economics studies. Thus, I wish to bring other students the same opportunities.

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg stiller til valg som studentrepresentant for å bedre arbeidslivsintegrering for USN studentene ved Handelshøgskolen. Mitt fokus vil være å styrke tilbudet økonomistudentene får gjennom bachelorløpet sitt med nødvendig og svært etterspurt kompetanse. Jeg mener det trengs endringer i økonomistudiet for å endre trenden i noen nøkkeltall, e.g. "Gjennomsnittlig bestått karakter", "Strykprosent" og endre fordelingen av karakterer mot det høyere siktet. Dette kan man enkelt gjøre ved å inkludere kritiske kunnskaper tidlig i studiet. Mitt ønske er å ta med disse temaene inn i fakultetsstyre og sørge for positivt utslag for studentene som skal søke seg ut med karakterutskrifter og næringslivsrelevant kompetanse.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Gjennom noen år har jeg tilegnet meg erfaring i diverse styrer som jeg mener kan komme godt med inn i fakultetsstyre. Samt har jeg erfaring med dataanalyse og beslutningstaking på bakgrunn av godt datagrunnlag. Dette kan være svært nyttig for å ta gode beslutninger/diskusjoner i et styre. Utover dette har jeg hatt relevant jobb ved siden av studiene, helt siden andre måned inn i økonomistudiene.

 

Engelsk tekst:

I am standing for election as a student representative to improve work-life integration for the USN students at the Business School. My focus will be strengthening the offer the economics students get through their bachelor's course with necessary and much-in-demand competence. I believe that changes are needed in economics to change the trend in some key figures, e.g., "Average passing grade," "Pass percentage," and the distribution of grades towards the higher aim. The faculty board can quickly improve these KPIs by including critical knowledge early in the course. I wish to bring these topics to the faculty board and ensure a positive outcome for the students who will apply with transcripts and business-relevant competence.

Over a few years, I have gained experience in various boards, which I believe can be helpful to the faculty board. I also have experience with data analysis and decision-making based on good data. Experience in data analytics can be beneficial for making good decisions/discussions on a board. In addition, I have had a relevant job alongside my studies since the second month of my economics studies. Thus, I wish to bring other students the same opportunities.