Rose Jahanfarah

Rose Jahanfarah

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg i dette vervet fordi jeg lenge har ettertraktet en stilling der studenter direkte har mulighet til å påvirke egent fakultet. USN har mange ulike organer som påvirker nåværendestudenters hverdag på ulike måter, så jeg ønsker gjerne å være med å påvirke oppbygningen av et styre som kan påvirke kommende studenters tilværelse også.

I dag er jeg 3. års student på Statsvitenskap, men jeg har planer om å fortsette utdanningen min på USN som Jus student - som også kommer til å være under HH fakultet. Dermed er dette en gylden personlig mulighet for meg å få et innsyn i min kommende studie.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har lang erfaring innfor ulike styrer og organisasjoner, og har vært engasjert i å delta på studentdemokratiske prosesser i USN siden jeg startet studiet.

Per i dag er jeg 1.Vara for USN styrene, Leder av Studentrådet i Drammen Kommune, studentassistent for Internasjonal Seksjon og Nestleder i Studentsamfunnet i Drammen. Jeg har også sittet i bl.a. programutvalget for Statsvitenskap som er veldig relevant for dette vervet.

                                                                                              

Engelsk tekst:

I’m a 3rd year Political Science student from campus Drammen, and have different subjects in Bakkenteigen. I have a lot of experience from from working in different student-relations-related sections of the university; such as the Campus Board, the student society and Student assistant for the international section. I see this board position mainly as an opportunity to be able to put a student-perspective on the decisions that will affect our new students as much as our already active students. Because of my experience in the different sections I have enough knowledge about the USN system (and the students needs around different campuses) to be able to make statements that actually reflect the changes that would benefit the university as a whole.