Nora Rymoen Houidi

Nora Rymoen Houidi

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret fordi jeg synes arbeidet høres spennende ut. Det er en helt ny ting ved USN som jeg vil være med å bygge opp. Gjennom mitt verv som politisk nestleder har jeg stilt som observatør i møtene til læringsmiljøutvalget og utvalget for utdanningskvalitet. Dette har gitt mersmak og gjort at jeg har fått et ønske om å engasjere meg enda mer i møter. Som observatør har man dessverre hverken talerett eller stemmerett, så derfor stiller jeg til valg hos dere for å kunne både tale og stemme på vegne av studentene. Som første studentrepresentant ønsker jeg også å sette presedens og legge grunnlaget for at studentene etter meg skal føle seg velkomne i fakultetsstyret.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er i skrivende stund politisk nestleder i arbeidsutvalget til studentdemokratiet i Sørøst Norge, samt også studentrepresentant i likestillings og inkluderingsutvalget. Som politisk nestleder har jeg ansvar for råd og utvalg, samt også erfaring fra møter med ledelsen. Jeg er dermed godt kjent med strukturen, tematikken og problemstillingene som behandles på slike møter, og føler dette gir meg en god basis som studentrepresentant i fakultetsstyret. Sist, men ikke minst så er jeg ikke redd for å bruke stemmen min, og vil gjøre mitt ytterste for at studentene blir hørt.

 

Engelsk tekst:

Student representatives at the faculty board meetings are unprecedented, and I want to be part of the construction phase of this project. As the political vice president of the student democracy at USN, I’ve observed several meetings about education and surrounding themes. This experience has given me a hunger to do more, and I believe that with the right to also share my opinion and vote on the matters discussed I will be able to help the students to create a better student experience. As the first student representative, I’ll make sure that their voices are heard, while also laying the groundwork so that future representatives will have an easier and more welcoming experience.