• HIU»
  • William Michael Anthony Riedlinger

William Michael Anthony Riedlinger

William Michael Anthony Riedlinger
William Michael Anthony Riedlinger

Navn: William Michael Anthony Riedlinger

E-post: willriedlinger@gmail.com

Campus og fakultet: Rauland, HIU

Studie: Master i Tradisjonskunst

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Alle campusledere har vel, på et eller annet tidspunkt, vært bekymret for utdanningskvaliteten på sitt campus, men på Rauland kjenner jeg et særskilt ansvar. Våre studier har en spesiell stilling nasjonalt og globalt for bevaring av immaterial kulturarv gjennom læring og bruk. Disse studiene er med på å definere hva det betyr å forske på folkekultur fra en utøvers perspektiv og det er derfor særlig viktig at studiekvaliteten på campus er på et høyt nivå. Jeg mottar jevntlig bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte fra flere klasser om svik i utdanningskvaliteten i studiene, og opplever selv at det er rom for forbedring. Og bortsett fra mitt eget campus ønsker jeg å lære mer om studieopplevelsen av studenter fra andre campus og andre studieretninger for å bedre kunne ta vare på deres interesser.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Som campusleder har jeg blitt godt kjent med systemene på USN og forstår beslutningsprosessene og hvordan jeg kan representere studentene på best mulig måte. I UFU skal jeg bruke min erfaring fra campusledervervet for å ta gode beslutninger og skape en nødvendig endring for studentene på Rauland samtidig som jeg fremmer intressene for alle studenter på HIU.

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

As an international student myself (from the US) I'm well acquainted with the invisible struggles we have to go through, and though many students have to struggle much more than I to be here, I know that what we go through to be here is far more difficult than most Norwegian students would ever guess. While this role in particular my not be the right place for this particular competence, rights and privileges for international students is something I work with throughout all my roles in student politics.