• HH»
  • Victor Grunde Simonsen

Victor Grunde Simonsen

Victor Grunde Simonsen
Victor Grunde Simonsen

Navn: Victor Grunde Simonsen

E-post: Victor.g.simonsen@hotmail.com

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: Historie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

God utdanningskvalitet er viktig for studentened trivsel og engasjement. Ved å være i UFU kan jeg som student være med å påvirke kvaliteten, og styrke studentstemmen ved USN.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg egner meg til vervet fordi jeg har lang erfaring med å jobbe for studentene, jeg har et sterkt engasjement ovenfor studiekvalitet. Jeg sitter nå som studentleder, men har tidligere hatt verv som campusleder, studentrådsleder, fadderleder og jeg har sittet i likestilling- og inkluderingsutvalget.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

Ikke besvart