• HH»
  • Amanda Dalby Sandbeck

Amanda Dalby Sandbeck

Amanda Dalby Sandbeck
Amanda Dalby Sandbeck

Navn: Amanda Dalby Sandbeck

E-post: 251107@usn.no

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Master i økonomi og ledelse, spesialisering i strategi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Etter flere år med studier i høyere utdanning har jeg gjort meg opp mange tanker omkring studiekvalitet og alt det innebærer. I et arbeidsmarked hvor nødvendig og ønsket kompetanse endrer seg kontinuerlig, er det viktig å sørge for at de studiene man tilbyr og dets innhold stadig er aktuelt. Jeg vil gjerne kunne delta i strategiske prosesser som har en betydning for skolens utdanningskvalitet, og som kan gjøre endringer i studieplaner slik at de er mer tilpasset dagens arbeidsliv. Det å utvise engasjement ved siden av studier ser jeg på som svært givende, da spesielt på grunn av nye og nyttige erfaringer.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Gjennom bachelorstudiene har tidligere hatt ulike verv, blant annet som tillitsvalgt, og jeg har sittet i styret for fadderuken med ansvar for frivillige. Jeg trives svært godt med det ansvaret man påtar seg i et verv, og synes det er en flott mulighet å kunne bidra i prosesser som sørge for god kvalitet på utdanningene og forbedring av studieprogram. Jeg er ikke redd for å si min mening om komplekse saker, og tar gjerne imot nye utfordringer. Engasjementet mitt for et slikt verv er absolutt til stede, og jeg vil veldig gjerne arbeide med saker som bidrar til utvikling og endring.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

Through several years as a student I've given a lot of thought to the quality of my own studies, and what relevance it has for future work. The desired competence in the labor market is changing rapidly, and it's important that the studies offered by the school remain relevant. I've had similar engagements in the past, and think this would be another interesting challenge. I’m more than willing to take on the commitment to work with cases concerning the quality of education, and I'm not afraid to provide input on strategic decisions.